Jdi na obsah Jdi na menu
 


Údržba čistoty města, svoz odpadů a velkoobjemových kontejnerů

Údržba čistoty města, svoz odpadů a velkoobjemových kontejnerů

 

Vedoucí : Zdeněk Macek -  491 401 988, 731 151 724
 
Administrativa: Jitka Cvejnová - 491 401 988, 773 759 788
 
 • Schválený harmonogram svozu komunálního odpadu a svozu rostlinného odpadu ze zahrad pro rok 2024 ZDE.

 • Dotace na kontejnery - název projektu" Rozšíření a zkvalitnění nakládání s objemnými a biologicky rozložitelnými odpady" registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007640 viz. plakát zde.

 • POZOR!!!! Sdělujeme Vám, že od 1.6.2017 došlo ke změně v harmonogramu svozu odpadů spočívající v přesunu svozu papíru z pátku na středu a přesunu svozu bioodpadu ze středy na úterý. Exponovaná stanoviště, kde dochází k přeplňování nádob bioodpadem, budou svážena navíc ještě v pátek.

 • Sdělujeme Vám bližší informace ohledně IČP                    (identifikační číslo provozovny) viz. příloha:

 

Zajišťujeme:

 • svoz odpadu, plastů, papíru a skla - nádoby 110, 120, 240, 1100 l  a zvony 1,1; 1,5; a 2,1

 • pytlový sběr tříděného odpadu ( papír, plasty, tetrapack, kovy) - první celý týden v měsíci

 • vyprazdňování odpadkových košů vozidlem Multicar M 25 kuka

 • strojní metení vozidlem MAN Scarab

 • ruční metení

 • likvidaci černých skládek

 • zapůjčení a odvoz velkoobjemových kontejnerů (na suť, hlínu, odpad, velkoobjemový odpad, lepenky - mimo nebezpečného odpadu, azbestu, elektrospotřebičů)

 • dovoz dřeva, prken, klád, trámů, panelů - do délky 5 m 

 • Pro Město Náchod Technické služby Náchod s.r.o. budou zajišťovat v letošním roce rozšíření služeb sběru a svozu odpadů pro občany, které vznikají při údržbě zahradní zeleně. V jarních a podzimních měsících bude na vybraných stanovištích přistaven velkoobjemový kontejner s obsluhou, kam budou moci občané odkládat rostlinný velkoobjemový odpad ze zahrad, tj. ořezané větve, listí, posečenou trávu atd.

 • Místa  a časy přistavění jsou uvedeny v  Harmonogramu svozu. V rámci této služby mohou občané předávat pouze rostlinný velkoobjemový odpad ze zahrad, jiný velkoobjemový odpad nebude obsluhou přijímán.