Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Organizace Technické služby města Náchoda byla zřízena Městským národním výborem ke dni 1.1.1968 jako příspěvková organizace k obstarávání stanovených komunálních služeb v  Náchodě.

V různých podobách existovala až do 1.6.1997, kdy se přeměnila na společnost s ručením omezeným, jejímž 100 % vlastníkem je Město Náchod.

Předmět hlavní činnosti Technických služeb Náchod:

 • nakládání s odpady od občanů města Náchod

 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

 • provozování sběrného dvora

 • zajištění údržby a obnovy veřejné zeleně

 • zajištění provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení

 • zajištění opravy a údržby místních komunikací

 • provozování parkoviště

 • správa autobus. nádraží

 • zajištění oprav a údržby mobiliáře města Náchod

 • poskytování technických služeb

 • silniční nákladní motorová doprava

 • čištění a údržba komunikací

Předmět doplňkové činnosti Technických služeb Náchod:

Pravidelně provádíme údržbu a opravy místních komunikací, včetně jejich příslušenství, tj. dopravní značení, veřejné osvětlení, zimní údržba. Zajišťujeme veškerou péči o veřejnou zeleň - sečení, hrabání, ořezy, kácení, výsadby. Dále provádíme svoz, sběr a likvidaci velkoobjemového, separovaného a nebezpečného odpadu.